Blog

Lažiluzija i Svemirci

Lažiluzija i Svemirci
29.04.2014.

On se zvao Mon, a ona Fona. Živjeli su na planetu Uzrokiji.
Dostigli su godine zrelosti i bilo je vrijeme za njihovo veliko putovanje u Svemir, gdje će upoznavati nove svjetove.

Kretanje na veliko putovanje je bio test njihove zrelosti tijekom kojeg će imati mogućnost iskoristiti i usavršavati sva svoja znanja, vještine, talente.

On se zvao Mon, a ona Fona. Živjeli su na planetu Uzrokiji.
Dostigli su godine zrelosti i bilo je vrijeme za njihovo veliko putovanje u Svemir, gdje će upoznavati nove svjetove.

Kretanje na veliko putovanje je bio test njihove zrelosti tijekom kojeg će imati mogućnost iskoristiti i usavršavati sva svoja znanja, vještine, talente.

Na planetu Uzrokiji su postojala razna učenja koja su mladi, kad bi dostigli fazu zrelosti, koristili na Velikim putovanjima Svemirom.

Mladi su mogli na putovanje sami ili u partnerstvu.
Odluku o tome su donosili mladi sami za sebe s obzirom na svoje interese, potrebe.
Na planetu Uzrokiji su znali za vrijednost različitosti.

Fona i Mon su učeni da doživljaji okoline, događaja, bića mogu biti različita.

Učili su ih da je svatko od njih jedinka koja je samostalna, slobodna, vrijedna, autonomna i zato doživljava okolinu različito.
Učili su ih da je korisno ujedinjavati doživljaje i da je prednost nadopunjavati jedno drugo.
Učili su ih da mogu ostvariti sve svoje ciljeve i da je snaga i moć u svakom od njih.
Učili su ih da je sve oko njih, kao i oni sami, energija koja se neprestano mijenja i transformira, da ništa ne nestaje, promjena je prirodna.
Učili su ih da je životna energija bezgranična, stalno dostupna i da postoje mnogi načini kako joj pristupiti i koristiti ju.
Učili su ih da je život proces, pun radosti, kreativnosti. Svojim mislima kreiraju svoje živote, život koji žive je samo posljedica njihovih misli, rezultat njihovih određenih akcija.

I tako su Fona i Mon krenuli na svoje Veliko putovanje sretni, radosni, znatiželjni, jer su imali sve znanje koje im je potrebno.
Bili su upućeni na sebe i svoje znanje.

Putujući su ugledali prekrasnu planetu s morima, planinama, zelenim poljima i šumama. Odlučili su da ova planeta bude prva stanica na njihovom putovanju.
I tako su se spustili u blizini nekih građevina, koje su bile slične njihovim nastambama vjerujući da u njima stanuju bića ove planete.
Krenuli su u istraživanje. Upoznali su prva bića te planete, bili su slični njima.
Jako su se razveselili kad su u prvim razgovorima shvatili da su i ovim bićima, baš kao i njima važni: LJUBAV, SLOBODA, SREĆA, POŠTOVANJE, ISTINA ...

Fona i Mon su odlučili ostati dulje na ovoj planeti, proučavajući načine na koji stanovnici ove planete sprovode ove vrijednosti, jer jedan od ciljeva putovanja je upoznati, prihvatiti i usvojiti nova znanja.

Planeta se zvala LAŽILUZIJA.

Fona i Mon su bili uvijek nasmijani i stekli su puno novih poznanika ove planete.
Ali nakon par dana boravka su postali zbunjeni. Družeći se sa stanovnicima Lažiluzije počeli su uviđati "čudne" stvari kako su ih definirali Fona i Mon, jer su dijagnosticirali nesklad između onog što misle, govore i rade.

Postojale su skupine ljudi koji su govorili istim jezikom, imali iste rituale, živjeli na zajedničkom teritoriju i često su se sukobljavali sa drugim skupinama, na način da im je bio cilj uništiti život, što su nazivali RAT. Ako unište drugu stranu to su nazivali pobjeda i bili su vrlo sretni. Govorili su da je rat vrlo loš i uvijek je ona druga strana bila ta, koja je izazvala rat.
Za Fonu i Mona je to bilo vrlo teško shvatljivo, kao i to da su verbalni sukobi (jer je Lažiluzijancima bilo vrlo važno da su u pravu), svakodnevnica.

Lažiluzijanci su bili svakodnevno u negativnim emocijama, na čuđenje Fone i Mona, povezivali su ih sa postupcima drugih ljudi.

Naučili su novu riječ koja u njihovom jeziku nije postojala, a to je KRIVNJA. Proučavajući značenje ove riječi shvatili su da je Lažiluzijanci mijenjaju sa njihovom riječi ODGOVORNOST.

Fona i Mon su primijetili da se Lažiluzijanci stalno žale jedni na druge, predbacuju, procjenjuju tuđe postupke i osuđuju, stvaraju međusobne ovisnosti. Česte izjave su bile: "To ti je sudbina. Ja sam takva! Sreća je kratkotrajna! Što mi tu možemo, to je tako! Ne mogu živjeti bez njega ili nje!"

Takva ponašanja su na planeti Uzrokiji imala samo mala djeca.

Fona i Mon, su Lažiluzijance smatrali djecom i vjerovali da djecu treba podučiti. Naučeni na dijeljenje svojih znanja i suradnju, Fona i Mon su počeli svoje nove poznanike velikim entuzijazmom podučavati novim načinima za ispoljavanje ljubavi, poštovanja, suradnje, istine, slobode.

Neki Lažiluzijanci su bili oduševljeni, ali većina ih je doživljavala kao sanjare, neznalice, Svemirce.
Doduše, kad su imali neki problem obraćali su im se za pomoć, kako su Lažiluzijanci to nazivali, a to je značilo da Fona i Mon umjesto njih riješe problem.
I oni bi im pomogli na način da su ih podučavali kako promijeniti svoje misli i djelovanja, podučavali su ih da je sve njihov IZBOR i da je njihov materijalni život preslika njihovih misli.
Mnogi od Lažiluzijanaca su se jako ljutili zbog takve vrste pomoći, u stvari su smatrali da to nije nikakva pomoć.

Fona i Mon su razumjeli i znali da svako učenje učenik prihvaća kad je spreman. Nije na učitelju određivati koje vrijeme je pravo za učenika i njegovo učenje.
Predali su znanje onima koji su bili spremni i koji su ga prihvatili.
Napustili su Lažiluziju i nastavili svoje Veliko putovanje otkrivajući nove svjetove.
A u Lažiluziji i dalje postoji izraz za one koji vjeruju da kreiraju svoj život svojim mislima i da je njihov život njihov izbor - SVEMIRCI.

Dragana M.

» na vrh
» povratak na ostale blogove

Prijava za trening

Želite li dodatnu edukaciju i našli ste trening koji vas zanima - prijavite se odmah!

KNJIGA

Algoritam za uspjeh

Knjiga Algoritam za uspjeh predstavlja osnove Neurolingvističkog programiranja, NLP tehnike i vještine kojima možete unaprijediti svako područje vašeg života. Knjiga je namijenjena svima koji se žele upoznati sa konceptom Neurolingvističkog programiranja, tehnikama osobne promjene, rasta i razvoja i komunikacijskim vještinama, kao i svima koji su certificirani NLP praktičari, NLP majstori i NLP treneri.

» saznaj više
Google+ FB RSS

Blog

Prijava za trening

Želite li dodatnu edukaciju i našli ste trening koji vas zanima - prijavite se odmah!

KNJIGA

Algoritam za uspjeh

Knjiga Algoritam za uspjeh predstavlja osnove Neurolingvističkog programiranja, NLP tehnike i vještine kojima možete unaprijediti svako područje vašeg života. Knjiga je namijenjena svima koji se žele upoznati sa konceptom Neurolingvističkog programiranja, tehnikama osobne promjene, rasta i razvoja i komunikacijskim vještinama, kao i svima koji su certificirani NLP praktičari, NLP majstori i NLP treneri.

» saznaj više
Google+ FB RSS